Wie is Maconel

MANAGEMENT CONSULTANCY EMILE LEIJNSE

MACONEL is een eenmanszaak, in 2010 opgericht door Emile Leijnse. Na ruime ervaring opgedaan te hebben bij diverse opdrachtgevers, o.a. in project-management en interim-management in het IT werkveld werd het tijd voor Emile om een eigen bedrijf op te richten. MACONEL is een bedrijf dat zich richt op PROJECT-MANAGEMENT, INTERIM-MANAGEMENT en CONSULTANCY.

MACONEL kenmerkt zich door:

  • Denken vanuit de klant
  • Resultaatgerichtheid en borging
  • Positief-kritische houding
  • Directe communicatie
  • Afspraak = afspraak
  • Sterk in het aanbrengen van structuren
  • Pro-actieve houding, verantwoordelijkheid nemen
  • Mensgerichte aanpak voor een duurzaam resultaat
  • Teamwork
  • Bruggen bouwen

missie en visie

samen blijvend verbeteren

Bij elk bedrijf ligt de missie ten grondslag aan de doelen die worden nagestreefd.

 

De MISSIE van MACONEL luidt:

 

"Door de inzet van gedreven, flexibele en didactisch vaardige expertise zorgt MACONEL ervoor dat, naast het behalen van de (project)doelstelling, medewerkers van de klantorganisatie na afloop van het project beter in staat zijn ICT-projecten en veranderprocessen zelfstandig uit te voeren en de resultaten te implementeren in de organisatie en deze blijvend te verbeteren en aan te blijven passen aan de verwachtingen van haar klanten”.

De VISIE van MACONEL

is gebaseerd op een mensgerichte aanpak voor een breed gedragen en duurzaam resultaat. Hierbij worden te behalen doelen duidelijk gecommuniceerd, resultaten nagestreefd waarbij geldt “afspraak is afspraak“ zonder daarbij aan flexibiliteit in te boeten.