project - management

Organisaties veranderen voortdurend om zich optimaal aan te passen aan haar omgeving. Projecten worden opgestart om de nieuwe doelen te bereiken, MACONEL zorgt dat de doelen die met de opdrachtgever zijn afgesproken worden gerealiseerd.

Binnen de dynamiek van een organisatie zijn deze doelen vaak onderhevig aan allerlei externe en interne invloeden. Een professionele projectmanager als MACONEL kan hier mee om gaan. Hij krijgt dingen voor elkaar, managet de verwachtingen en houdt de opdrachtgever en andere belanghebbenden betrokken. De kritieke succesfactoren bij projectmanagement liggen daarom vrijwel altijd in de zachte aspecten.

MACONEL weet de balans te vinden tussen ratio en emotie en beschikt over een uitgebalanceerde mix van:

  • resultaatgerichtheid
  • besluitvaardigheid
  • flexibiliteit
  • politieke sensitiviteit
  • doorzettingsvermogen
  • leidinggevende eigenschappen
Van de werkgebieden waarin MACONEL opdrachten uitvoert, worden hieronder enige voorbeelden gegeven:


  • organisatorische implementatie van informatiesystemen
  • het (her-)inrichten van beheerorganisaties
  • het ontwikkelen en testen van maatwerk informatiesystemen

interim - management

Wanneer een organisatie onverwacht te maken krijgt met een tijdelijk tekort aan managementcapaciteit of er is een noodzaak om een ingrijpende verandering door te voeren, dan is het inzetten van MACONEL de juiste keuze. MACONEL zorgt in de eerste plaats voor continuïteit, houdt de winkel open. Want zowel het open houden van de winkel als het daadkrachtig en snel voltooien van de verandering is van belang voor een gezonde bedrijfsvoering. MACONEL komt pas echt in zijn element als hij verbeteringen kan aanbrengen in de organisatie van de opdrachtgever. MACONEL streeft ernaar om het personeel van de opdrachtgever zelf in staat te stellen om de organisatie blijvend te verbeteren en aan te blijven passen aan de verwachtingen van haar klanten.

MACONEL kan dit waarmaken omdat hij, naast een gedegen opleiding en een brede ervaring, vooral beschikt over de vereiste persoonlijkheid. Want MACONEL gelooft dat de mens uiteindelijk het verschil maakt. MACONEL is er altijd op uit niet alleen de opdracht succesvol uit te voeren, maar ook de opdrachtgever op een hoger niveau te brengen.

Bij interim-management, zelfs wanneer het alleen om een tijdelijke vervanging van één van uw managers gaat, treedt er een veranderingsproces in. De interim-manager is een nieuw gezicht en heeft door zijn ervaringen soms andere inzichten. Vertrouwen en een goede communicatie tussen alle betrokkenen over deze veranderingen spelen hierbij een cruciale rol. Medewerkers moeten gemotiveerd blijven, plezier in hun werk hebben en natuurlijk mede bepalen op welke wijze de nieuwe of tijdelijke invulling van een vertrouwde functie vorm moet krijgen. De invulling van zo'n tijdelijke lijnfunctie is de MACONEL op het lijf geschreven. Naast ervaring met operationeel management heeft MACONEL ook jarenlange ervaring met het leiden van projecten en met het begeleiden van organisaties tijdens verandertrajecten. De successen die MACONEL hierbij boekt, hebben veel te maken met bedrijfskundig inzicht, communicatieve vaardigheden en een mensgerichte aanpak.

consultancy

Procesanalyses en -verbetering in de ICT of telecommunicatie zoals workflow, systeem- en functioneelbeheer (ITIL / BiSL). Tevens het ontwikkelen rapportage tbv operationele controles en management rapportages (KPI) voor ICT, financiële administratie en control afdelingen.

Ketencontrole. Overzicht en inzicht in informatie- / waardeketens, end to end controles gebaseerd op deelcontroles op operationeel niveau (volledigheid, juistheid en tijdigheid). Hierbij terugredenerend vanuit het einde van de waardeketen (de factuur bij de klant). Het inrichten van slimme rapportages op basis van bestaande informatie.

Veiligheid. Het adviseren over en opstellen van veiligheidsregels. Handboek veiligheid volgens de vigerende regelgevingen voor politie, brandweer en ambulancedienst waaronder de RIP, VIR-BI en het stelsel voor de aanpak van de informatiebeveiliging Nederlandse politie, alsmede het opstellen van bedrijfsnoodplannen (BHV) waarin alle technische-, brandblus-, brandmeld-, en alarmeringsvoorzieningen zijn beschreven. Het bedrijfsnoodplan is voorzien van calamiteitenprocedures zoals brand, externe gaswolk, terreur, sabotage, etc.